martes, 4 de diciembre de 2018

Exercici per a 3r. d´ESO (U-3)

Al llarg del temps, els refranys han sigut anomenats de diverses maneres i s´han pres com a sinònims mots que tenen matisos diferents. Busca la definició de cada un d´aquests mots: Proverbi, adagi, sentència, apotegma,axioma,dita.

Per correu: jegea@santisimo.es (6-12-2018)

sábado, 10 de noviembre de 2018

TICS : 1r. ESO UNITAT: 3 “ Sempre véns amb contes”


 3.1.- Hi ha una frase feta que diu “ No hi ha pitjor sord que qui no vol escoltar “. Digues si és certa i explica per què.
Resposta: jegea@santisimo.es (19-11-2018)

3.2.- Busca informació en  Internet i busca qui fou el primer còmic en el món.
Resposta: jegea@santisimo.es (21-11-2018)

3.3.- Per parelles , prepareu el diàleg que mantenen Elsa i sa mare i després
 reproduïu-lo oralment. Tingueu en compte que, a més de saber el text, heu de preparar l´entonació, la gestualitat i els moviments. (llibre, pàg:55)
Resposta: en classe (26-11-2018)

3.4.- Creus que éls còmics i les auques són útils per a aprende, o només serveixen per a divertir-se? Raona la resposta.

Resposta: jegea@santisimo.es (27-11-2018)

TICS : 2n. ESO UNITAT: 3 Quina por!


3.1.- Frankenstein  és una obra molt coneguda. Potser saps com continua la historia, però inventa´t un final.
Resposta: en la llibreta (19-11-2018)

3.2.- Busca informació en Internet de les millors històries de terror de tot el món.
Resposta: en fulles  (23-11-2018)

3.3-Inventeu 5 paraules compostes . Explica-les.
Resposta:  jegea@santisimo.es ( 26-11-2018)

3.4.- Fixa´t en la descripció de la vestimenta de la xiqueta, en el segon paràgraf.(pàg: 55, text 2). Torna a escriure el fragment canviant tots els elements que pugues, però sense que se´n modifique el significat.

Resposta: en la llibreta (26-11-2018).

TICS : 3r. ESO UNITAT: 3 “El SOROLL ETERN”


3.1.- Anota el nom dels músics esmentats en el fragment. ( pàg:57-58).Els coneixies?.Busca informació i escriu el títol de les obres més importants compostes per cadascun.
Resposta: en fulles ( 26- 11-2018)

 3.2.- El Racó del Moliner, Zur Mehlgrube, devia existir en realitat?. Tu què creus?.
Resposta: jegea@santisimo.es ( 28-11-2018).

3.3- Pensa en algún personatge a qui t´agradaria entrevistar i elaborar un guió amb les preguntes que creus que li podries fer. Recorda´t de seguir l´estructura d´una entrevista i fes que continga tot tipus de preguntes segons el contingut i la forma.
Resposta: en la llibreta ( 29-11-2018)

3.4.- Inventa´t un final per a aquesta historia. Després escolta el final original d´aquest capítol de 
l´obra de Llull i compara´ls.( Pàg:73-74-Text:5).

Resposta: en correu (30-11-2018)

TICS 4t. : UNITAT 3 L´ERA DE LA COMUNICACIÓ.

3.1.- En quines circumstàncies deixaries de guardar un secret? Explica-ho amb arguments.

Resposta: jegea@santisimo.es (20-11-2018)

3.2.- Busca informació què són les Normes de  Castelló i quan es van signar.

Resposta: en fulles (27-11-2018).

3.3.- Per parelles, seleccioneu un fragment del diàleg ( pàg: 57-58) entre pare i filla, tranformeu-lo en guió teatral i feu-ne una interpretació davant la classe.

Resposta. En classe (28-11-2018)